Usluge

Dom Vrhovnik nudi stalni smještaj i skrb pokretnim , polupokretnim i nepokretnim osobama.
 • Skrbimo također i za bolesne od Alzheimerove bolesti kao i za oboljele od demencije.
 • Imamo mogućnost povremenog smještaja dnevnog ili noćnog boravka za starije i nemoćne osobe
 • Također primamo osobe na doživotnu skrb ukoliko nemaju dovoljno prihoda , a željeli bi biti sigurni i zbrinuti.
 • Mogućnost zbrinjavanja osobe sa potrebom intenzivne njege i terapije.
 • Stalni nadzor medicinskog osoblja tijekom 24 h
 • Vrhunska medicinska njega i fizikalna terapija.
 • Smještaj osobe u terminalnoj fazi bolesti
 • Njega umirućeg bolesnika
 • Oporavak nakon provedene terapijhe u toplicama i nastavak rehabilitacije.
  Usluge Usluge Usluge

Privatna praksa – zdravstvena njega bolesnika - ALBA
Vl.Jadranka Vrhovnik , Matije Gupca 29, Dugo Selo
Mob.:098/385-582
Ured:01/2750-506 , fax:01/2774-346

 1. Sve oblike zdravstvene skrbi za stare , nemoćne , bolesne ili same osobe
 2. Prevencija dugotrajnog ležanja (vježbe disanja , za cirkulaciju , razgibavanje i druge vježbe nakon operativnih zahvata ili pripreme za iste)
 3. Prevencija kontraktura , dekubitusa , tromboza , embolija , pneumonia i dr
 4. Toaleta i opskrba rana (dekubitusi , postoperativne rane , ulcus crurisi , opekline , gangrene , infarkti , te druga oštećenja kože i potkožnih tkiva).
 5. Primjena terapije kod bolesnika u terminalnoj fazi bolesti što uključuje davanje infuzija , kisika , postavljanja sondi katetera , parenteralna terapija-uz ordinarijusa
 6. Toaleta stoma , kanila , anus praetera , uro i cisto-stoma
 7. Priprema i primjena lokalne terapije (oblozi,gelovi,led,masti,kapi,kupke)
 8. Uzimanje ,atrijala za labaratorijske ili mikro-biološke pretrage (krv,urin,ispljuvak)
 9. Hranjenje bolesnika klasično ili putem nazogastrične sonde
 10. Ktaterizacija mokraćnog mjehura-žene
 11. Mjerenje i registracija vitalnih funkcija
 12. Edukacija pacijenta i obitelji o samozbrinjavanju u određenom tipu bolesti

Usluge Usluge Usluge

Većina usluga pruža se na teret HZZO-a znači preko iskaznice zdravstvenog osiguranja , a prema nalogu izabranog liječnika i odobrenju ovjerenom od liječničkog povjerenstva.
Usluge i potrebe za sestrom iz zdravstvene njege možete naručiti direktno kod nas , patronažne sestre , ili Vašeg izabranog liječnika.
Usluge možete zatražiti i privatno te sami snositi troškove njege u kući.

Sve informacije od 08-17h na telefone
098/385-582 , 098/716-684 , 01/2750-506


Design D dizajn