Zdravstvena njega

Zdravstvena njega (ALBA)

  • Osigurana medicinska njega tijekom 24h
  • Moguć prijenos zdravstvenog kartona , te je osigurana liječnička njega i kontrola
  • Svakodnevno mjerenje tlaka , a prema potrebi šećera u krvi te ostale vitalne funkcije.
  • Provedba medicinske rehabilitacije , fizikalne terapije i gimnastike.
  • Provedba higijensko dijabetskih mjera kod oboljelih od šećerne bolesti
  • Zbrinjavanje oboljelih od zloćudnih bolesti
  • Toalete i opskrbe rana (dekubitusi , postoperativne rane , ulcus crurisi , opekline , gangrene, te druga oštećenja kože i potkožnog tkiva
  • Toaleta stoma ,  kanila , anus pratetera , uro i cisto stoma
  • Prehrana i hranjenje klasično ili putem nazogastritične sonde

Design D dizajn